• 1
  • 2
  • 3
  • 4

درباره ما

 

این وب سایت متعلق به آقای مهدی چمی کارپور (روانشناس بالینی و درمانگر تحلیلی) مدیر مسئول موسسه علوم روانشناسی فراسوی ذهن آگاه به شماره ثبت 32092 است. این مجموعه در سه حوزه آموزش، پژوهش و درمان به ارائه خدمات می پردازد:

آموزش:

بخش آموزش به دانش و مهارت در حیطه روانشناسی بالینی با تاکید بر رویکرد تحلیلی می پردازد. در این بخش، مقالات مرتبط با روانتحلیلگری (ترجمه و تالیف) در حیطه­ های مختلف فرهنگ، هنر (ادبیات، سینما، ...)، علم (پژوهشهای تجربی، نوروساینس، ...)، درمان تحلیلی (آسیب شناسی و درمان)، جنسیت و نیز از شاخه­ های گوناگون روانتحلیلگری شامل کلاسیک فرویدی، لکانی، روابط ابژه ای، روانشناسی ایگو، روانشناسی خود و ... از میان علاقه مندان به مکتب روانتحلیلگری، صاحب نظران، اساتید، روانکاوان، درمانگران تحلیلی، مترجمان و مولفان این حوزه در داخل کشور جمع آوری می گردد و انتشار می یابد. امید است که این مجموعه بتواند سهمی در دانش افزایی علاقه مندان به این حوزه و نیز همکارانی که در این حوزه به مطالعه، پژوهش، تدریس و درمان اهتمام دارند، ایفا نماید.

از جمله خدمات ارائه شده در این قسمت غیر از انتشار مقالات برای علاقه مندان، برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی و ارائه سوپرویژن درمان تحلیلی است.

پروژه و پژوهش:

این بخش به ارزیابی های روانشناختی فردی/گروهی/سازمانی، اجرای پروژه ها و پژوهش های علمی در حیطه روانشناسی اختصاص دارد.

مشاوره و درمان:

ارائه خدمات مشاوره و رواندرمانی

 

دوره های پیشین