• 1
  • 2
  • 3
  • 4

درآمدی بر روانتحلیلگری: از تئوری تا درمان

محتوای کارگاه:

روز اول: مروری بر مفاهیم اساسی در روانتحلیلگری با تاکید بر دیدگاه های فروید، لکان و کلاین

روز دوم: مروری بر اصول، ساختار، تکنیکها و فرآیندهای اصلی در درمان تحلیلی

مدرس:

مهدی چمی کارپور

مدت زمان:

دو روزه (شانزده ساعت)

شرکت کنندگان:

جمعی از روانشناسان، مشاوران و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره

محل برگزاری:

کلینیک تخصصی مغز و اعصاب و روان بهمن (شهر یزد)

با حضور و همکاری دکتر فرزاد فرهودی، روانشناس بالینی مرکز

تاریخ برگزاری:

29 و 30 آذر ماه 1392

 

 

دوره های پیشین