• 1
  • 2
  • 3
  • 4

سومین کنگره روانکاوی و رواندرمانی پویای ایران

زمان و مکان برگزاری:

فروردین 1398 (سالن همایش های بیمارستان میلاد)

عنوان سخنرانی:

تخریب دیگری مورد اشتیاق: سائق جنسی مرگ و تقاضای دیگری بزرگ

Speech Title

Destruction of the desired other: Death sexual drive and the demand of the Other

سخنران:

مهدی چمی کارپور

 

دوره های پیشین