• 1
  • 2
  • 3
  • 4

آموزش گام به گام تئوری و درمان تحلیلی

موضوع دوره:

آموزش مفاهیم نظری و تکنیک های درمانی

قرائت متون نظری و درمانی از رویکردهای تحلیلی مختلف

محتوا و ساختار دوره:

تئوری و درمان تحلیلی در این دوره به صورت یک مجموعه در نظر گرفته می ­شود که حاصل بینش­ های فراهم­ آمده توسط بنیان ­گذار این مکتب، زیگموند فروید و سایر رویکردهای موجود در این حوزه است که به ترتیب اهمیت و حضورشان در این دوره عبارتند از: دیدگاه ژاک لکان، رویکرد روابط ابژه­ ای، روانشناسی خود، روانشناسی ایگو و رویکردهای ارتباطی و بین ­الاذهانی (Intersubjective). هدف این دوره ارائه دانشی منسجم و جامع در دو حوزه تئوری و درمان است.

مدرس:

مهدی چمی کارپور

ساختار جلسات:

جلسات منظم یک ساعت و نیمه (یک هفته در میان) در قالب ویدئو کنفرانس

 

وضعیت برگزاری:

در حال برگزاری دوره دوم در شهر مشهد

 
 

 

دوره های پیشین