• 1
  • 2
  • 3
  • 4

درمان تحلیلی بلندمدت: تئوری و تکنیک

محتوای کارگاه:

روز اول: مروری بر مفاهیم و مفروضات اساسی و شاخه های اصلی در روانتحلیلگری

روز دوم: مروری بر اصول، ساختار، تکنیکها و فرآیندهای اصلی در درمان تحلیلی

مدرس:

مهدی چمی کارپور

مدت زمان:

دو روزه (شانزده ساعت)

شرکت کنندگان:

روانشناسان و مشاوران صدای مشاور سازمان بهزیستی شهر مشهد

محل برگزاری:

سالن اجتماعات سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی

با حضور و همکاری:

خانم اکرم اصغری (روانشناس بالینی و درمانگر تحلیلی)

و آقای حسن حاجی پور، روانشناس بالینی و معاون پیشگیری سازمان

تاریخ برگزاری:

پانزدهم و شانزدهم اسفند ماه 1391

 


 

دوره های پیشین