• 1
  • 2
  • 3
  • 4

کتاب ها

 

 

عنوان کتاب: لکان در کار بالینی: روان آسیب شناسی ساختاری انحراف، هیستری و وسواس

نویسنده: یوئیل دور

ترجمه: مهدی چمی کارپور

انتشارات: آرنا

تعداد صفحه: 176

قطع: رقعی

مشاهده فهرست مطالب کتاب

خرید نسخۀ فیزیکی کتاب از سایت انتشارات آرنا

 خرید نسخۀ الکترونیکی کتاب از کتابخوان طاقچه

 

کتاب حاضر پیرامون روان­ آسیب­شناسی ساختاری از منظر لکان است. فروید سازمان­بندی­ های روانی اساسی را در دو دستۀ اصلی روان­پریشی و روان­ رنجوری قرار دارد، و در سازمان­بندی روان­ رنجوری، دو ساختار اصلی هیستریکی و وسواسی را متمایز کرد. لکان دسته­ بندی کلی فروید را حفظ کرد، اما مفهوم انحراف جنسی در نوشته ­های فروید را بسط داد و از خلال آن، یک سازمان­بندی جدید در میانۀ روان­پریشی و روان­ رنجوری معرفی کرد، یعنی سازمان­بندی منحرف.

روان­ آسیب­شناسی ساختاری را به ­نوعی می­توان مکمل روان­ آسیب­شناسی تحولی در نظر گرفت. اگرچه دسته­ بندی تشخیصی لکان واجد یک بعد تحولی مرتبط با مراحل مختلف کمپلکس ادیپ نیز هست، اما در روان­ آسیب­شناسی ساختاری، تمرکز اصلی بر این مسئله است که یک ساختار آسیب­شناختی، بر اساس هر فرآیند تحولی که پدید آمده است، حال که پدید آمده و استقرار یافته است، چگونه دارد کار می­کند؟ بین عناصر مختلف آن چه روابط و پویایی­ هایی جریان دارد؟ هر عنصر چه جایگاهی در آن ساختار، و چه رابطۀ ساختاری با عناصر دیگر دارد؟ کارکرد آن ساختار برای سوژه چیست؟ و تفاوت همۀ اینها بین یک ساختار و ساختاری دیگر درچیست؟ ازینرو در کتاب حاضر ویژگی­های ساختاری و افتراقی سازمان­بندی منحرف و دو ساختار روان­ رنجور اصلی یعنی ساختارهای هیستریکی و وسواسی در چارچوب نظریۀ لکان مورد بحث قرار گرفته است.

 

 

 

عنوان کتاب: روانشناسی جنسیت: مردانگی و ترس از زنانگی

پدیدآورنده: مهدی چمی کارپور

انتشارات: آرنا

تعداد صفحه: 166

قطع: رقعی

مشاهده فهرست مطالب کتاب

خرید نسخۀ فیزیکی کتاب از سایت انتشارات آرنا

 دریافت رایگان نسخۀ الکترونیکی کتاب از کتابخوان طاقچه

 

جریان فمینیستی در دهۀ 1970، بیانگر اعتراض زنان به اجتماعی شدن انعطاف ناپذیر نقشهای جنسیتی و تبعیض جنسی بود. اواخر دهۀ 1970 و اوایل دهۀ 1980 را میتوان زمانی دانست که مردان دریافتند که آنها نیز در زندگیشان، قربانی اجتماعی شدن انعطاف ناپذیر نقشهای جنسیتی و تبعیض جنسی بوده اند.

اجتماعی شدن کلیشه ای و سنتی نقش های جنسیتی، مردان رو سوق می دهد به اینکه مرتبا برای کسب موفقیت و قدرت با یکدیگر رقابت کنند، از لمس و ابراز احساسات، عواطف و هيجانات خود پرهیز کنند، از صمیمیت عاطفی با سایر مردان خودداری کنند، و اوقات فراغت، علائق شخصی، روابط بین فردی و زندگی خانوادگی را قربانی مشغله های شغلی کنند. پروفسور جیمز ا.نیل در سال 1981، این وضعیت روانشناختی را تعارض نقش جنسیتی مردانه (بیش مردانگی) نامید.

پژوهشهای زیادی در کشورهای مختلف نشان داده اند که تعارض نقش جنسیتی مردانه با طیف وسیعی از متغیرهای بالینی مانند اضطراب، افسردگی، تمایلات وسواس-اجبار، عزت نفس پائین، الکسی تایمی، پارانویا و روانپریشخویی؛ مشکلات میان فردی مانند خشونت خانوادگی، حساسیت بین فردی، عدم راحتی اجتماعی، خصومت، و پرخاشگری جنسی نسبت به زنان؛ متغیرهای روانشناختی بنیادی تر و پایدارتر مانند سبک دلبستگی ناایمن، مکانیزمها و سبک های دفاعی روان رنجور و نابالغ، شکلبندی های آسیب شناختی ابعاد شخصیت،  و رشد ناکافی ابعاد منش؛ و نهایتا با نگرشهای منفی و دوسوگرایی نسبت به مشاوره و درخواست کمکهای روانشناختی، روابط معناداری دارد.

 

 

 

عنوان کتاب: جرأت ورزی

نویسنده: مکس آ. ایگرت (متخصص روانشناسی مدیریت)

ترجمه: مهدی چمی کارپور (روانشناس بالینی)

انتشارات: جوانه رشد

تعداد صفحه: 136

قطع: رقعی

مشاهده فهرست مطالب کتاب

خرید نسخۀ فیزیکی کتاب از سایت انتشارات رشد

 

روابط انسانی الزاماً و همیشه بر پایه اخلاق و انسانیت به پیش نمیروند. همیشه هستند در جامعه کسانی که در دنبال کردن اهداف شخصی خود ابائی ندارند از اینکه حقوق دیگران را نادیده بگیرند یا پایمال کنند. لذا، به جای اینکه تنها امیدوار باشیم که دیگران حقوق ما را پایمال نکنند، بهتر است این توانایی و مهارت را در خود پرورش دهیم که بتوانیم از مواضع و حقوق خود، ضمن احترام گذاردن به مواضع و حقوق دیگران، دفاع کنیم. با استفاده از جرأت ورزی، ما نه در دام انفعال گرفتار می آئیم که بخواهیم حقوق و نیازهای خود را نادیده بگیریم، و نه به سمت رفتارهای پرخاشگرانه کشیده میشویم که بخواهیم برای رسیدن به حقوق و اهداف و برآوردن نیازهای خود، حقوق انسانی دیگران را پایمال کنیم.

جرأت ورزی، صداقت و شفافیت را افزایش میدهد. انسان جرأت ورز افکار، احساسات، نیازها، انتقادها و شکایتهای خود را به صورت صادقانه، واضح و رک و راست مطرح میکند. ........................

مؤلف در کتاب حاضر سعی نموده است تا به گونه ای علمی اما در عین حال با زبانی ساده، مختصر و مفید و نسبتا جذاب، مفهوم جرأت ورزی، مولفه ها و مهارتهای اساسی آن را به خوانندگان معرفی نماید. زبان این کتاب آنقدر ساده هست که افراد با سن و تحصیلات پائین نیز بتوانند از آن بهره مند گردند، و آنقدر ساختاریافته و علمی نیز هست که برای افراد دارای سن و تحصیلات بالاتر نیز کاملا مفید باشد. ..............................

 

دوره های پیشین