• 1
  • 2
  • 3
  • 4

روانتحلیلگری: اصول اساسی و ساختار

محتوای کارگاه:

روز اول:

لکان و "چهار گفتمان" اساسی

سوژه در مسیر رشد؛ سوژه در مسیر تحلیل: "بیگانگی" و "جدایی"

 

روز دوم:

چرا اینهمه پیرامون اصول و ساختار درمان؟

اهمیت تشخیص در هدایت فرآیند درمان

 

فرآیند آموزش در رواندرمانی تحلیلی

فرآیند آموزش در روانکاوی

سوپرویژن: چرا و چگونه؟

 

تخت روانکاوی و تداعی آزاد؟!

"تفسیر" چیست؟

مدرس:

مهدی چمی کارپور

مدت زمان:

دو روزه (شانزده ساعت)

شرکت کنندگان:

روانشناسان و مشاوران صدای مشاور سازمان بهزیستی مشهد

محل برگزاری:

سالن اجتماعات سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی

با حضور و همکاری

خانم اکرم اصغری (روانشناس بالینی و درمانگر تحلیلی)

آقای حسن حاجی پور، روانشناس بالینی و معاون پیشگیری سازمان

تاریخ برگزاری:

نوزدهم و بیستم دی ماه 1392

 
 

 

دوره های پیشین