• 1
  • 2
  • 3
  • 4

سومین کنگره روانکاوی و رواندرمانی پویای ایران

زمان و مکان برگزاری:

فروردین 1398 (سالن همایش های بیمارستان میلاد)

عنوان سخنرانی:

تخریب دیگری مورد اشتیاق: سائق جنسی مرگ و تقاضای دیگری بزرگ

Speech Title

Destruction of the desired other: Death sexual drive and the demand of the Other

سخنران:

مهدی چمی کارپور

 

روانتحلیلگری: اصول اساسی و ساختار

محتوای کارگاه:

روز اول:

لکان و "چهار گفتمان" اساسی

سوژه در مسیر رشد؛ سوژه در مسیر تحلیل: "بیگانگی" و "جدایی"

 

روز دوم:

چرا اینهمه پیرامون اصول و ساختار درمان؟

اهمیت تشخیص در هدایت فرآیند درمان

 

فرآیند آموزش در رواندرمانی تحلیلی

فرآیند آموزش در روانکاوی

سوپرویژن: چرا و چگونه؟

 

تخت روانکاوی و تداعی آزاد؟!

"تفسیر" چیست؟

مدرس:

مهدی چمی کارپور

مدت زمان:

دو روزه (شانزده ساعت)

شرکت کنندگان:

روانشناسان و مشاوران صدای مشاور سازمان بهزیستی مشهد

محل برگزاری:

سالن اجتماعات سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی

با حضور و همکاری

خانم اکرم اصغری (روانشناس بالینی و درمانگر تحلیلی)

آقای حسن حاجی پور، روانشناس بالینی و معاون پیشگیری سازمان

تاریخ برگزاری:

نوزدهم و بیستم دی ماه 1392

 
 

 

درمان تحلیلی بلندمدت: تئوری و تکنیک

محتوای کارگاه:

روز اول: مروری بر مفاهیم و مفروضات اساسی و شاخه های اصلی در روانتحلیلگری

روز دوم: مروری بر اصول، ساختار، تکنیکها و فرآیندهای اصلی در درمان تحلیلی

مدرس:

مهدی چمی کارپور

مدت زمان:

دو روزه (شانزده ساعت)

شرکت کنندگان:

روانشناسان و مشاوران صدای مشاور سازمان بهزیستی شهر مشهد

محل برگزاری:

سالن اجتماعات سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی

با حضور و همکاری:

خانم اکرم اصغری (روانشناس بالینی و درمانگر تحلیلی)

و آقای حسن حاجی پور، روانشناس بالینی و معاون پیشگیری سازمان

تاریخ برگزاری:

پانزدهم و شانزدهم اسفند ماه 1391

 


 

درآمدی بر روانتحلیلگری: از تئوری تا درمان

محتوای کارگاه:

روز اول: مروری بر مفاهیم اساسی در روانتحلیلگری با تاکید بر دیدگاه های فروید، لکان و کلاین

روز دوم: مروری بر اصول، ساختار، تکنیکها و فرآیندهای اصلی در درمان تحلیلی

مدرس:

مهدی چمی کارپور

مدت زمان:

دو روزه (شانزده ساعت)

شرکت کنندگان:

جمعی از روانشناسان، مشاوران و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره

محل برگزاری:

کلینیک تخصصی مغز و اعصاب و روان بهمن (شهر یزد)

با حضور و همکاری دکتر فرزاد فرهودی، روانشناس بالینی مرکز

تاریخ برگزاری:

29 و 30 آذر ماه 1392

 

 

تئوری و تکنیک در روانتحلیلگری: رویکرد فروید

موضوع دوره:

قرائت مهمترین آثار فروید

آموزش مفاهیم نظری و تکنیک های درمانی

محتوا و ساختار دوره:

قرائت متون نظری کلیدی و گزارش های درمانی فروید

مدرس:

مهدی چمی کارپور

ساختار جلسات:

جلسات منظم دو ساعته (یک هفته در میان)

 

وضعیت برگزاری:

در حال برگزاری دوره دوم تهران، در کلینیک ویرا، با همکاری دکتر شیما شکیبا

 
 

 

دوره های پیشین