• 1
  • 2
  • 3
  • 4

ساختار ذهن در رویکرد ژاک لکان

 

Structure of the Mind in the Jacques Lacan's Psychoanalytic Theory

by Mehdi Chamikarpour

هدف دوره:

در این دوره منتخبی از مفاهیم کلیدی در روانتحلیلگری لکانی اعم از گره واقعی/تصوری/نمادین، حلقه نیاز/تقاضا/اشتیاق، سه گانه ایگو/ایگوی ایده آل/ایده آل ایگو، بیگانگی و جدایی، زبان و ناهشیار، سوژه منقسم و دیگری بزرگ، ابژه به مثابه دیگری کوچک، فانتسم و ابژه پتی a، ژوئی سانس، نام پدر و کسترسیون، همراه با آسیب شناسی ساختاری سازمان­بندی­ های روانی سایکوتیک، منحرف، نوروتیک و ساختارهای نوروتیک اساسی اعم از هیستریکال، وسواسی و فوبیک قرائت خواهند شد. همچنین در این دوره، موضوعات ویژه­ ای مانند جنسیت (مردانگی و زنانگی)، عشق و اشتیاق مورد بحث قرار خواهد گرفت، و نیز، نکات و مفاهیم درمانی در اثنای مفاهیم نظری، بحث خواهند شد.

مفاهیم لکانی در این دوره، عمدتا با تمرکز بر "گراف اشتیاق" (شکل زیر) بحث خواهند شد:

مدرس:

مهدی چمی کارپور (روانشناس بالینی و روانتحلیلگر)

ساختار جلسات:

کلاسها به صورت جلسات منظم یک هفته در میان برگزار می گردند.

شهریه دوره:

شهریه دوره به صورت هر چهار جلسه یک بار دریافت می گردد.

وضعیت برگزاری:

این دوره در شهرهای تهران (با همکاری کلینیک ویرا) و مشهد در حال برگزاری است.

برای شرکت در دور جدید می توانید ثبت نام نمائید.

 

ثبت نام دور جدید:

در تهران: از طریق فرم ثبت نام اولیه در سایت یا تماس با کلینیک ویرا به شماره 88193962-021

در صورت تمایل به شرکت در جلسه مقدماتی، ترجیحا با کلینیک ویرا تماس حاصل فرمائید، تا برای جلسه مقدماتی به شما اطلاع رسانی گردد.

مراجعه به وب سایت کلینیک ویرا

سایر شهرها: از طریق فرم ثبت نام اولیه در سایت

زمان برگزاری:

دوره جدید پس از رسیدن به حد نصاب شروع خواهد شد.

سوالات و نظرات:

مراجعه به بخش تماس با ما

 
 

 

دوره های پیشین