• 1
  • 2
  • 3
  • 4

مسئله تقارن در هنرهای تجسمی

موضوع:

بررسی مسئله تقارن در هنرهای تجسمی از دیدگاه روانتحلیلگری:

علت شناسی گرایش به یا مخالفت با پدیده تقارن در میان هنرمندان

مدرس:

مهدی چمی کارپور

مدت زمان:

سه ساعت (یک روزه)

 

محل برگزاری:

اعلام خواهد شد ...

تاریخ برگزاری:

اعلام خواهد شد ...

ثبت نام:

از طریق فرم ثبت نام اولیه در سایت

سوالات و نظرات:

مراجعه به بخش تماس با ما

 
 

 

دوره های پیشین