روانتحلیلگری: اصول اساسی و ساختار

محتوای کارگاه

روز اول:

لکان و "چهار گفتمان" اساسی

سوژه در مسیر رشد؛ سوژه در مسیر تحلیل: "بیگانگی" و "جدایی"

 

روز دوم:

چرا اینهمه پیرامون اصول و ساختار درمان؟

اهمیت تشخیص در هدایت فرآیند درمان

 

فرآیند آموزش در رواندرمانی تحلیلی

فرآیند آموزش در روانکاوی

سوپرویژن: چرا و چگونه؟

 

تخت روانکاوی و تداعی آزاد؟!

"تفسیر" چیست؟

مدرس

مهدی چمی کارپور

مدت زمان

دو روزه (شانزده ساعت)

شرکت کنندگان

روانشناسان و مشاوران صدای مشاور سازمان بهزیستی مشهد

محل برگزاری

سالن اجتماعات سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی

با حضور و همکاری

خانم اکرم اصغری (روانشناس بالینی و درمانگر تحلیلی)

آقای حسن حاجی پور، روانشناس بالینی و معاون پیشگیری سازمان

تاریخ برگزاری

نوزدهم و بیستم دی ماه 1392