مسئله تقارن در هنرهای تجسمی

موضوع

بررسی مسئله تقارن در هنرهای تجسمی از دیدگاه روانتحلیلگری:

علت شناسی گرایش به یا مخالفت با پدیده تقارن در میان هنرمندان

مدرس

مهدی چمی کارپور

مدت زمان

سه ساعت (یک روزه)

   

محل برگزاری

اعلام خواهد شد ...

تاریخ برگزاری

اعلام خواهد شد ...

ثبت نام

از طریق فرم ثبت نام اولیه در سایت

سوالات و نظرات

مراجعه به بخش تماس با ما