درآمدی بر روانتحلیلگری: از تئوری تا درمان

موضوع

مروری بر مفاهیم و مفروضات بنیادین مکتب روانتحلیلگری، شاخه های اصلی در روانتحلیلگری، اصول، تکنیکها و فرآیندهای اصلی در درمان تحلیلی

مدرس

مهدی چمی کارپور

مدت زمان

دوازده ساعت (دو روزه)

   

وضعیت برگزاری

این کارگاه پیشتر برگزار شده است. برای شرکت در دور جدید می توانید ثبت نام نمائید.

   

ثبت نام دور جدید

از طریق فرم ثبت نام اولیه در سایت

سوالات و نظرات

مراجعه به بخش تماس با ما